Loading…
Back To Schedule
Thursday, August 18 • 1:00pm - 1:50pm
Inovasyon Sosyal (Virtual) LIMITED

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Limited Capacity seats available

English
As the world change, the way we solve social problems must be innovative. Inovasyon Sosyal is a masterclass in understanding how to enact and measure social innovation. This podcast brings together the leading voices of the most socially conscious organizations and movements in Haiti. Louino Robillard, Christina, and Max are the guests' lectures.

This podcast is for social entrepreneurs and people who want to make a social impact beyond charity.

Kreyòl
menm jan mond lan ap chanje a, nou dwe inove nan fason nou rezoud pwoblèm sosyal yo. Inovasyon Sosyal se yon sesyon sou konprann ki jan yo adopte ak mezire inovasyon sosyal. Podcast sa a rasanble vwa dirijan òganizasyon ak mouvman ki pi konsyan de sosyal ypwoblèm yo an Ayiti.
Louino Robillard, Christina, ak Max se konferansye ki envite yo.

Podcast sa a se pou antreprenè sosyal ak moun ki vle fè yon enpak sosyal ki pi gran pase charite.

Speakers
avatar for Louino Robillard

Louino Robillard

Founder, Konbit Bibliotek
This is a brief bio.


Thursday August 18, 2022 1:00pm - 1:50pm EDT
Virtual