Loading…
Back To Schedule
Wednesday, August 17 • 11:00am - 1:00pm
Patiisipe Nan Kreye Premye FAQ Biznis Ayiti | Entrepreneurship FAQ Haiti LIMITED

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Limited Capacity seats available

English
Join us to build the first-ever FAQ of Entrepreneurship for Startup founders in Haiti. Join us to share your answers or find answers to the most important questions a young Haitian entrepreneur has.
Our own successful startup founder, Stephane Prophete will lead this session on a Discord Chat.
Please, download discord on your phone or computer if you would like to join this session.

Kreyol
Jwenn nou pou konstwi premye FAQ Antreprenarya pou fondatè Startup an Ayiti. Jwenn nou pou bay repons oswa jwenn repons pou kesyon ki pi enpòtan pou yon jèn antreprenè ayisyen. Pwòp fondatè demaraj siksè nou an, Stephane Prophete pral dirije sesyon sa a sou yon Discord Chat.
Tanpri, telechaje discord sou telefòn ou oswa òdinatè w si w ta renmen patisipe nan sesyon sa a.


Speakers
avatar for Stephane Prophete

Stephane Prophete

Chief Executive Officer, COPO


Wednesday August 17, 2022 11:00am - 1:00pm EDT
Virtual