Loading…
Back To Schedule
Tuesday, August 16 • 5:30pm - 7:00pm
Networking Bus FULL

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Limited Capacity full
Adding this to your schedule will put you on the waitlist.

English
How often have you met great people through public transportation?

We are taking the same concept to innovate our networking session. Joins us to meet your match, your next business founder, or partner while the bus tour the Turgeau Area.

Kreyòl
Konbyen fwa ou rankontre gwo moun nan transpò piblik?

 Nou ap pran menm konsèp la pou inove sesyon rezo nou an. vin Jwenn nou pou rankontre jwè pa w la, pwochen fondatè biznis ou an, oswa patnè nan vwayaj otobis Zòn Turgeau a.

Tuesday August 16, 2022 5:30pm - 7:00pm EDT
Impact Hub Yard